ADHD & ADD

Laserbehandling av Autismspektrum 
(ASD Autism Spectrum Disorder)

ADHD & ADD

Vad är ASD (Autism Spectrum Disorder)?

Autismspektrum från engelskans Autism Spektrum Disorder (ASD) är en neuropsykiatrisk diagnos. Diagnosen innebär funktionsnedsättning kopplat till social interaktion och social kommunikation, samt repetitivt och begränsat beteende.

Det finns idag inget känt botemedel mot ASD och många använder sig därför av läkemedel för att förbättra sin situation. Nyare forskning påvisar dock goda resultat vid användning av s k LLLT, Low Level Laser Terapi, på svenska låg nivå laser terapi, den laser utrustningen som framgångsrikt används av oss hos Laser & Hälsa.

Vad händer vid första besöket ?
Vi samtalar om din hälsa, dina behov och önskemål. Därefter skräddarsyr vi ett protokoll och behandlar efter dina behov

Vad säger studierna om laserterapi för ADHD/ADD?

I en amerikansk studie från 2018 ingick 40 barn och ungdomar med svår autismspektrum störning. Dessa lottades i en test- samt en placebogrupp för att undersöka effekten av laser terapi på symptomen inom autism.

Studiedeltagarna fick laserterapi (med Erchonia laser) mot skallbasen och sidan av huvudet, fem minuter åt gången, två gånger i veckan under fyra veckor. Halva gruppen fick en placebo behandling enligt samma schema.

Huvudkategorierna som undersöktes var irritabilitet och uppspelthet, social tillbakadragenhet, stereotypiskt beteende, hyperactivitet och icke-följsamhet samt opassande språkbruk. Dessa graderades enligt den s k ABC Checklista (Aberrant Behavior Checklist, på svenska, checklista för avvikande beteende).

Nedan visar det övergripande ABC score utfallet som efter 8 veckor (4 veckor efter behandlingen) uppvisar ungefär en halvering av ABC poängen:

Källa till studien:
Leisman, G., Machado, C., Machado, Y., Chinchilla-Acosta, M. (2018). Effects of Low-Level Laser Therapy in Autism Spectrum Disorder. Adv Exp Med Biol, vol 1116, pg 111-130.
https://doi.org/10.1007/5584_2018_234

Laser & Hälsa i Bromma

Laserbehandlingar utifrån dina behov.
Vi behandlar allt ifrån fettreducering till kronisk smärta!

Skapad av Profilea AB - Copyright 2024, alla rättigheter reserverade